A la internet de les coses hi ha moltes oportunitats interessants per explorar però també planteja reptes i dilemes ètics. Moltes persones i entitats hi tenen interès però es troben que soles no disposen dels recursos necessàries per poder-hi accedir.  La XOIC va néixer amb el suport d’una desena d’entitats padrines, totes estaven interessades en la xarxa de The Things Network per raons diverses i aquesta diversitat va ajudar a fer que TTN a Catalunya fos una xarxa més rica.

Si voleu ampliar o millorar la cobertura de xarxa al vostre barri o municipi, promoure l’ús social d’aquestes tecnologies, fer tallers, formacions i explorar-ne els usos i serveis us interessarà esdevenir padrines de la xarxa.

Quin serveis aporta la XOIC a les noves padrines:

Pel primer any:

  • Instal·lem una passarel·la de The Things Network, la connectem i mantenim la cobertura de la xarxa
  • Fem un taller introductori amb el vostre equip o comunitat
  • Fem un taller social per explorar un cas d’ús relacionat a les vostres necessitats

Pels anys posteriors:

  • assegurem el manteniment de la cobertura de la xarxa

Quines obligacions teniu com a padrina:

  • Fer una aportació inicial pel desplegament (avaluarem quina cobertura podem fer servir ajustada a les necessitats i pressupost)
  • Fer una aportació anual/mensual pel manteniment de la xarxa.

Quins beneficis teniu com a padrina:

  • Sortireu mencionades com a entitat padrina en diverses comunicacions del projecte XOIC
  • Sereu les primeres en conèixer les novetats de la xarxa.
  • Disposareu de línia directa per transmetre les noves necessitats a la resta dels membres del grup
  • Tindreu la possibilitat de ser sòcies del Grup d’Activitat Cooperativizada XOIC a la cooperativa femProcomuns, per ajudar a prendre les millors decisions sobre la xarxa.

 

Contacta amb nosaltres per fer-te entitat Padrina!