L’aposta de la XOIC és consolidar la xarxa oberta de TTN a Catalunya a través de la cooperativització. Que vol dir això? Les persones que volen ajudar en el projecte les convidem a fer-se sòcies usuàries de la cooperativa femProcomuns SCCL. Això requereix una aportació única i retornable al capital social de 10 €. A més, demanem a les sòcies que mantinguin una contribució activa i regular a la XOIC en la manera que més s’adapti a les possibilitats personals, amb una contribució dinerària utilitzant el procés de domiciliació bancaria, i també aportant una passarel·la LoRa a la xarxa oberta, contribuint temps per mantenir servidors, documentar al wiki o compartir casos d’ús.

Totes les sòcies amb una contribució activa són convidades a formar part del cercle de sòcies de la XOIC. Compartim les activitats i estratègia principals de la XOIC amb aquest cercle.

Quins beneficis tinc com a sòcia de la XOIC?

  • formar part del cercle de sòcies de la XOIC
  • accés a descomptes que ens proporcionen des de l’ecosistema de The Things Network
  • accés a servidors comunitaris de la XOIC: amb el temps volem obrir a les sòcies serveis mancomunats com Node-Red, Grafana, InfluxDB, Snap! i altres segons l’interès de les sòcies.
  • invitació a col·laborar en projectes – sota condicions a consensuar segons el projecte
  • persones sòcies de la XOIC son sòcies de la cooperativa femProcomuns SCCL* i per tant tenen vot i veu en la Assemblea General i poden gaudir d’altres projectes procomuns.

Quines obligacions tinc com a sòcia de la XOIC?

*) La XOIC forma part de la cooperativa integral femProcomuns SCCL que compta amb sòcies de treball, col·laboradores i sòcies usuàries. Més detalls sobre el funcionament de femProcomuns i la XOIC a dins d’ella: https://femprocomuns.coop/portfolio/xoic/